Welkom op onze Middenschool!

Noteer alvast in uw agenda...
ma 8 feb 2016Krokusvakantie: van maandag 8 februari tot en met 14 februari.
ma 15 feb 2016De leerlingen zijn schoolvrij wegens evaluatiedag voor de leerkrachten.
di 16 feb 2016De leerlingen zijn schoolvrij wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
do 3 maart 2016maandag 29 februari en donderdag 03 maart 2016/ deelexamens voor alle 1A- en 2A klassen voor de vakken "wiskunde" en "Frans".
Vanaf het 3de lesuur wordt opnieuw het gewone lessenrooster gevolgd.
di 12 april 2016Dinsdag 12 april: Infoavond voor alle 12-jarigen en hun ouders. De overgang van het basisonderwijs naar het 1ste jaar van het secundair onderwijs is een zeer belangrijke stap in het leven van de jongere. We verwachten jullie om 19.30 uur in het schoolrestaurant. Ingang: Astridlaan 33.
De inschrijvingen starten officieel vanaf dinsdag 12 april 2016, na de voorrangsregeling van broers en zussen.
za 21 mei 2016Zaterdag 21 mei: Opendeurdag van 14 tot 17 uur. Ingang: Astridlaan 33. Iedereen van harte welkom.

 
Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Om het opvoedingsproces vlot te laten verlopen, hebben duidelijke regels en afspraken een hoge waarde binnen onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) observeren de leerlingen gedurende 2 schooljaren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren naar een tweede graad van het secundair onderwijs.

Niet alleen de schoolse kennisoverdracht, die we op interactieve wijze proberen over te brengen, maar ook extra-muros activiteiten, pedagogische uitstappen, verschillende projecten, GWP's en het Gelijke Kansenbeleid zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mede accentueren.

De leerlingenraad, de Vriendenkring en de ouders bepalen mede het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in. Elk schooljaar bevragen wij onze leerlingen en ouders tweemaal via een enquête.

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zijn wij zeer begaan met de
"Interne Kwaliteitszorg". Zelfevaluatie staat centraal en ook leerlingen evalueren hun leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig "bijscholing en navorming".
In onze middenschool willen we alleen het allerbeste voor onze leerlingen.