Welkom op onze Middenschool!

Noteer alvast in uw agenda...
do 8 okt 2015De leerlingen van 1B nemen deel aan de zwerfvuilactie georganiseerd door ILvA.
De leerlingen van de Middenschool GO! nemen deel aan deze actie omdat ze het milieu belangrijk vinden en omdat het aangenaam vertoeven is in een nette omgeving.
zo 25 okt 2015Rapport DW1 (Dagelijks Werk 1) voor alle leerlingen van het 1ste en het 2de jaar.
Rapport inleveren op dinsdag 27 oktober aan de leerkracht van het eerste lesuur.
di 27 okt 2015Oudercontact van 17u30 tot 21u00 voor alle eerste jaars.
di 27 okt 2015Rapport DW1 inleveren aan de leerkracht van het eerste lesuur.
do 29 okt 2015Oudercontact van 17u30 tot 21u00 voor alle tweede jaars.

 
Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Om het opvoedingsproces vlot te laten verlopen, hebben duidelijke regels en afspraken een hoge waarde binnen onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) observeren de leerlingen gedurende 2 schooljaren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren naar een tweede graad van het secundair onderwijs.

Niet alleen de schoolse kennisoverdracht, die we op interactieve wijze proberen over te brengen, maar ook extra-muros activiteiten, pedagogische uitstappen, verschillende projecten, GWP's en het Gelijke Kansenbeleid zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mede accentueren.

De leerlingenraad, de Vriendenkring en de ouders bepalen mede het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in. Elk schooljaar bevragen wij onze leerlingen en ouders tweemaal via een enquête.

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zijn wij zeer begaan met de
"Interne Kwaliteitszorg". Zelfevaluatie staat centraal en ook leerlingen evalueren hun leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig "bijscholing en navorming".
In onze middenschool willen we alleen het allerbeste voor onze leerlingen.