Welkom op onze Middenschool!

Noteer alvast in uw agenda...
ma 13 feb 2017De school heeft een capaciteitsbepaling gedaan voor het eerste en het tweede leerjaar van de eerste graad.
1) 225 leerlingen in het eerste jaar A- en B-stroom.
De inschrijvingen voor het eerste leerjaar starten
officieel op 28 maart 2017 na de infoavond. Voor deze
periode geldt de voorrangsregeling voor "broers en
zussen" en voor "kinderen van personeelsleden".
2) 250 leerlingen in het tweede jaar A- en B-stroom:
aangezien de capaciteit voor het tweede leerjaar reeds
bereikt is, kan inschrijven alleen op de wachtlijst.
Binnen BVL wordt de capaciteit vastgelegd op 15
leerlingen voor de opties Elektriciteit-Hout,
Hout-metaal, Kantoor en Verkoop - Verzorging-voeding en Haarzorg - Verzorging-voeding.
ma 3 april 2017Paasvakantie
za 22 april 2017Zaterdag 22 april: Open CampusDagvan 14 tot 17 uur. Ingang: Astridlaan 33. Iedereen van harte welkom.

 
Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Om het opvoedingsproces vlot te laten verlopen, hebben duidelijke regels en afspraken een hoge waarde binnen onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) observeren de leerlingen gedurende 2 schooljaren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren naar een tweede graad van het secundair onderwijs.

Niet alleen de schoolse kennisoverdracht, die we op interactieve wijze proberen over te brengen, maar ook extra-muros activiteiten, pedagogische uitstappen, verschillende projecten, GWP's en het Gelijke Kansenbeleid zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mede accentueren.

De leerlingenraad, de Vriendenkring en de ouders bepalen mede het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in. Elk schooljaar bevragen wij onze leerlingen en ouders tweemaal via een enquête.

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zijn wij zeer begaan met de
"Interne Kwaliteitszorg". Zelfevaluatie staat centraal en ook leerlingen evalueren hun leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig "bijscholing en navorming".
In onze middenschool willen we alleen het allerbeste voor onze leerlingen.