Welkom op onze Middenschool!

Noteer alvast in uw agenda...
ma 13 feb 2017De school heeft een capaciteitsbepaling gedaan voor het eerste en het tweede leerjaar van de eerste graad.
1) 225 leerlingen in het eerste jaar A- en B-stroom.
De inschrijvingen voor het eerste leerjaar starten
officieel op 28 maart 2017 na de infoavond. Voor deze
periode geldt de voorrangsregeling voor "broers en
zussen" en voor "kinderen van personeelsleden".
2) 250 leerlingen in het tweede jaar A- en B-stroom:
aangezien de capaciteit voor het tweede leerjaar reeds
bereikt is, kan inschrijven alleen op de wachtlijst.
Binnen BVL wordt de capaciteit vastgelegd op 15
leerlingen voor de opties Elektriciteit-Hout,
Hout-metaal, Kantoor en Verkoop - Verzorging-voeding en Haarzorg - Verzorging-voeding.
vr 24 feb 2017Anti-Pestdag: tal van activiteiten worden georganiseerd voor en door de leerlingen van de Middenschool.
ma 27 feb 2017Krokusvakantie: van maandag 27 februari tot en met 3 maart.
ma 6 maart 2017De leerlingen zijn schoolvrij wegens evaluatiedag voor de leerkrachten.
di 7 maart 2017De leerlingen zijn schoolvrij wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
za 25 maart 2017OV4 type9: inschrijvingen
1 februari t.e.m. 10 maart 2017: voorrangsregeling voor broers of zussen.
25 maart 2017: start vrije inschrijvingen.
di 28 maart 2017Dinsdag 28 maart: Infoavond voor alle 12-jarigen en hun ouders. De overgang van het basisonderwijs naar het 1ste jaar van het secundair onderwijs is een zeer belangrijke stap in het leven van de jongere. We verwachten jullie om 19.30 uur in het schoolrestaurant. Ingang: Astridlaan 33.
De inschrijvingen starten officieel vanaf dinsdag 28 maart 2017, na de voorrangsregeling van broers en zussen.
za 22 april 2017Zaterdag 22 april: Open CampusDagvan 14 tot 17 uur. Ingang: Astridlaan 33. Iedereen van harte welkom.

 
Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Om het opvoedingsproces vlot te laten verlopen, hebben duidelijke regels en afspraken een hoge waarde binnen onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) observeren de leerlingen gedurende 2 schooljaren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren naar een tweede graad van het secundair onderwijs.

Niet alleen de schoolse kennisoverdracht, die we op interactieve wijze proberen over te brengen, maar ook extra-muros activiteiten, pedagogische uitstappen, verschillende projecten, GWP's en het Gelijke Kansenbeleid zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mede accentueren.

De leerlingenraad, de Vriendenkring en de ouders bepalen mede het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in. Elk schooljaar bevragen wij onze leerlingen en ouders tweemaal via een enquête.

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zijn wij zeer begaan met de
"Interne Kwaliteitszorg". Zelfevaluatie staat centraal en ook leerlingen evalueren hun leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig "bijscholing en navorming".
In onze middenschool willen we alleen het allerbeste voor onze leerlingen.